Benarkah unit amanah satu pelaburan selamat?

7:09 AM / Posted by JAMIAN SARIF /

Bagaimanakah untuk mendapatkan senarai saham ‘halal’?

Senarai saham halal bursa tempatan atau sekuriti yang diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh syariah ada dikemaskini dari semasa-kesemasa oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Senarai lengkap tersebut boleh diakses di laman www. sc.com.my (cari di bahagian Islamic Capital Market). Terdapat 871 saham halal mengikut senarai tersebut yang bertarikh 28 April 2006, merangkumi 85 peratus daripada keseluruhan sekuriti yang didagangkan di Bursa Malaysia.

Adakah unit amanah satu bentuk pelaburan yang selamat?

Unit amanah adalah seperti pelaburan-pelaburan lain, di mana prestasi adalah ditentukan oleh keadaan pergerakan pasaran yang berubah-ubah. Bagi mengimbangi kesan kuasa dan ketidaktentuan pasaran, pengurus unit amanah selalunya mengamalkan kaedah meminimumkan risiko pelaburan dengan cara meluaskan tebaran risiko di mana komponen portfolio dana amanah adalah dipelbagaikan untuk meliputi serangkaian luas pelaburan aset dan corak pelaburan. Kepelbagaian kadang-kala meliputi campuran kelas- kelas aset seperti saham, bon-bon dan instrumen pasaran wang. Sekiranya terdapat sebarang kejatuhan aset tertentu, kenaikan harga dan nilai aset lain dapat menampung kerugian tersebut.

Patutkah saya menggunakan wang pinjaman dari institusi kewangan untuk menambah kuasa melabur?

Elok sekiranya kos meminjam adalah rendah. Namun ia boleh memberi masalah apabila kos meminjam meningkat berbanding pulangan dividen dan bonus yang diterima. Unit amanah sinonim sebagai satu skim tabungan jangka panjang, oleh itu tabungan yang konsisten secara bulanan atau suku tahunan adalah wajar, walaupun dalam jumlah yang kecil; “Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit”.

Boleh jelaskan penggunaan harga belian/jualan dan ‘NAB’ yang tertera di media.

Harga yang dipaparkan ialah harga beli/jual bagi pihak pengurus dana kepada pemegang unit/pelabur seperti anda. Oleh itu, harga belian yang tertera (bid) ialah harga yang anda gunakan untuk menjual unit, manakala harga jualan (offer) ialah harga di mana anda membeli unit.

Nilai Aset Bersih (NAB) ialah nilai kesemua aset dana ditolak keseluruhan tanggungan dana pada satu-satu masa penilaian , manakala NAB seunit pula ialah NAB dana itu yang dibahagi dengan jumlah bilangan unit dalam edaran pada masa penilaian. Angka ini penting kerana ia diguna sebagai panduan untuk menentukan harga belian dan jualan yang dikira setiap hari oleh Pengurus pada penutup hari perniagaan Bursa.

Apabila saya ingin menjual unit-unit pelaburan, adakah saya perlu menunggu sehingga wujud pelabur yang ingin membeli?

Tidak. Pengurus dana ialah pihak yang akan membeli semula unit-unit anda, mengikut terma dan syarat yang terkandung dalam prospektus sesuatu dana itu.

Apakah yang patut saya lakukan sekiranya pasaran saham menjunam?

Harga saham akan sentiasa turun atau naik kerana ini adalah lumrah pasaran, namun pada jangkamasa sederhana ke panjang ia akan naik. Anda tidak perlu lakukan apa-apa, harungi keadaan tersebut atau sekiranya berkemampuan tambah pelaburan sewaktu pasaran menampakkan kestabilan. Seperti yang sering disarankan, pelaburan unit amanah adalah untuk tempoh jangka sederhana/panjang.

Adakah dana bon Islam hanya pada nama? Saya berpendapat ia masih bersekongkol dengan riba’ kerana mendapat hasil coupon rate yang tetap.

Bon Islam ialah instrumen kategori sekuriti pendapatan tetap yang merujuk kepada pinjaman yang diberi oleh pembeli bon kepada pihak yang menerbitkannya. Konsep ini sama dengan operasi bon konvensional dimana peminjam akan mendapat bayaran berkala beserta keuntungan. Namun prinsip yang digunapakai ialah berlunaskan syariah dan kita mempunyai pelbagai pilihan cara terbitan seperti ‘Murabahah’, ‘Musyarakah’, ‘BBA Islamik’, ‘Bai Inah’, ‘Bai Al-Dayn’, ‘Sukuk Istisnaa’ ' dan ‘Sukuk Ijarah’.

3 comments:

Comment by Piyamas Srisawat on January 12, 2016 at 5:36 AM

Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
* Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
* Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
akaun bank
* Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
* Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
* Terma pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
*. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang dari 24 jam
pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
dari awak.

Hubungi sah dan syarikat amanah berlesen yang dibenarkan
bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
Untuk maklumat dan pinjaman lebih permohonan membentuk perniagaan bersama, melalui

e-mel: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
Ketua Pengarah
CASHFIRM

Comment by John Baton on February 20, 2017 at 9:42 AM

Adakah anda memerlukan kredit kewangan yang mendesak ***?
* Pemindahan Sangat cepat dan terus ke akaun bank anda
* Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
akaun bank
* Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
* Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun)
* Bayaran bulanan yang fleksibel
*. Berapa lama ia akan dibiayai? Selepas Mengemukakan permohonan ***
Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang daripada 24 jam
72-96 jam selepas pembiayaan dalam menerima maklumat yang mereka perlukan
anda.

Hubungi syarikat yang sah dan berlesen ini diberi kuasa
memberi bantuan kewangan kepada sesiapa sahaja
Untuk maklumat lanjut dan borang permohonan ***

email: hostloanfirm@gmail.com
telefon: +17183954382

salam
Sir Jack Wayne
HOST PINJAMAN *** perniagaan
pengarah
E-mel: hostloanfirm@gmail.com
Webisite: hostloanfirm.wordpress.com

Comment by Matilda Blake on October 25, 2017 at 4:03 PM

TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MEMOHON SEKARANG)

Adakah anda seorang ahli perniagaan atau wanita? Adakah anda dalam apa-apa tekanan kewangan? adakah anda perlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapannya di sini, Firma Pinjaman Matilda Blake adalah jawapannya. Kami menawarkan;

a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
b) Permulaan dan pendidikan perniagaan.
c) penyatuan hutang.
d) Pinjaman Keras Wang.

Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga tempoh yang anda mampu untuk menyelesaikan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberi peluang kepada anda untuk mendapatkan wang yang anda perlukan. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui Email: matildablakeloanfirm@gmail.com

Post a Comment